Agenda Ulebelt

TT Adviseert

Downloaden: snel, leuk, geweldig

Werkgroepen

Transition Town Deventer en Omstreken is een lokaal netwerk van actieve mensen georganiseerd in werkgroepen, die op eigen kracht kleine, duurzame, gezonde en sociale projecten ontwikkelen in en voor de stad Deventer. Ook organiseren wij allerlei éénmalige activiteiten die per keer openstaan voor hulp van buitenaf, met name op het gebied van informatie en bewustwording door dialoog, film en feest.

Transition Town vrijwilligers werken daarnaast samen met andere organisaties in partnerprojecten Bij alles willen wij de kracht van lokale gemeenschap en samenwerking laten zien en naar buiten brengen.

Kerngroep

Elke werkgroep heeft (in principe) èèn groepslid in de kerngroep zitten. Deze kerngroep is de opvolger van de initiatiefgroep die begin 2009 Transition Town startte. In de kerngroep vind uitwisseling plaats van kennis en ervaringen, afstemming van activiteiten en onderlinge steun. De algemene PR  en de informatie naar buiten wordt hier besproken.

Onderstaande werkgroepen zijn actief:

Vacatures: Werkgroepen ondergronds hebben tijdelijk geen mensen maar wel goede ideeën of zijn als bamboeplant ondergronds groeiende tot het moment daar is om naar buiten te schieten…  Als je die werkgroepen interessant vind, nodige we je hierbij van harte uit om contact met ons op te nemen. Dan vertellen wij er meer over en brengen je in contact, als je dat wilt. Een hele goede stap is ook om bij het Transition Café langs te komen, elke 1e maandag avond van 8-11 in de Dikke van Dalen.

Social Media & PR

Vrijwilligers die bezig zijn met de website van TT Deventer en met de nieuwsbrief Transformail.  Zij zijn door de aard van dit werk ook veel betrokken bij journalistieke en PR-achtige activiteiten.

Met Hoofd, Handen en Hart

Transition Towns zoeken de verbinding van Hoofd met Handen en Hart. De huidige maatschappij wordt gedomineerd door het Hoofd en onderschat Hand en Hart. Dit vinden wij een ongezonde situatie en de diepste reden van veel wantoestanden. Wij willen ieder mens als gelijkwaardig zien en behandelen. Handwerk maakt ons minder afhankelijk en geeft grote voldoening terug. Wij kunnen veel leren van oude ambachten en boeren. De mens dient zijn of haar natuurlijke plaats in de kringloop van het leven te kennen en respecteren.

Ons leerproces is het ook om elkaars talenten te herkennen, te waarderen en ieder een gelijkwaardige en zinvolle plek te geven in de gemeenschap. Daarbij komt de rol van het Hart in het beeld. Mededogen en Liefde zijn de levenskrachten die we nodig hebben om Hoofd en Handen samen te brengen. Vanuit het besef  dat de weg van het hart, de enige manier is waarop we als lokale gemeenschap in tijden van voorspoed èn van tegenslag, vreedzaam en vrij samen kunnen blijven leven en werken.

De zeven principes bij ons doen en laten

Er valt dus heel veel te doen onder de TT-activiteiten. Voor een eerste indruk kun je eens door wat pagina’s en berichten op deze site bladeren. Aan plannen hebben we vele malen meer verzameld, dan we nu kunnen uitvoeren. Wat hiervan uitgevoerd gaat worden hangt vooral af van de animo van de deelnemers en de mogelijkheden op een bepaald moment.

Niet àlle daden of acties passen onder onze TT-paraplu. Bijvoorbeeld het volbouwen van de woestijn met zonnepanelen, valt niet onder TT. Om beter zicht te krijgen op wat wèl en wat niet, hebben we de 7 principes bedacht. Tegelijk bieden ze ook inspiratie !  Activiteiten hoeven niet precies aan alle 7 principes te voldoen, maar er dient wel sprake te zijn van een goede match. Is die aanwezig, dan zullen we vanuit TT Deventer & Omstreken ons best doen om, indien nodig en gevraagd, je zo goed mogelijk te ondersteunen.

Verschil met de traditionele milieu- en actiegroepen

Voor zover je dat misschien nog niet duidelijk is, zet deze tabel de belangrijkste verschillen nog even op een rij. Het is trouwens niet zo dat wij nu tègen de traditionele milieubewegingen zouden zijn. Volgens ons is het Transition Towns concept de noodzakelijke aanvulling èn organisatorisch vernieuwing van deze bewegingen.  Waar mogelijk werken we samen mits dat betekend : lokaal, van onderop, met concrete aanpak, gericht op alle mensen van goede wil.

tradit_transit_aanpak